Partnership

45(Balls:35)(Extras:8)
(27/20)P Surendiran|| R Sabari(10/15)


21(Balls:14)(Extras:2)
(10/7)Paras Santosh Ratnaparkhe|| P Surendiran(9/7)


2(Balls:3)(Extras:0)
(1/2)P Surendiran|| Premraj(1/1)


0(Balls:1)(Extras:0)
(0/1)M Selvam|| Premraj(0/0)


5(Balls:7)(Extras:0)
(2/5)K Vignesh|| Premraj(3/2)


0(Balls:1)(Extras:0)
(0/1)Premraj|| G Dilip(0/0)


12(Balls:8)(Extras:1)
(3/3)G Dilip|| Yash Avinash Jadhav(8/5)


6(Balls:3) (Extras:0)
(0/0)S Santhamoorthy || Yash Avinash Jadhav(6/3)